Hankkeet

YHTEISTYÖSSÄ:
Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen ESR-hanke:

Kainuussa käynnistyi vuoden 2022 alussa koko maakunnan kattava Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen ESR-hanke, jonka tavoitteena on edistää työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisiin työpaikkoihin. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ajalla 1.1.2022–31.8.2023 toteutettavaa hanketta rahoitetaan ESR-ohjelmasta, ja omarahoitus jakautuu mukana olevien kaikkien Kainuun kuntien ja ammattikorkeakoulun kesken.

Hankkeen keskeisempinä tuloksina ovat uudet oppimisympäristöt työpaikoilla ja niiden kautta työllistyneet henkilöt. Lisäksi hankkeen avulla toteutetaan koulutuspaketteja työvoimapalveluiden asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle.

Kuhmossa työskentelee yksi hankkeen työpaikkavalmentaja, joka yhdessä kunnan ja TE-palveluiden henkilöstön kanssa auttaa työttömiä työllistymisessä opinnollistamisen keinoin. Työpaikkavalmentaja toimii konkreettisesti työpaikoilla tukien hankeosallistujia osaamisen kehittämisessä. Lisäksi hankkeen projektipäällikön työpiste sijaitsee Kuhmossa.

OK-hanke FACEBOOK >>
OK-hanke INSTAGRAM >>

Menneet hankkeet

Kuhmon Elinvoimasampo ELSA-hanke

Kuhmon Green Care

 

Siirry sivun alkuun