ESR-rahoitteinen Kuhmon Green Care-hanke toimi Kuhmossa vuosina 2015-2018 ja hankkeen päätyttyä siinä kehitettyä green care-toimintametodia käytetään pysyvänä osana Kuhmon Työvire ry:n työllistämistoimintaa. Green care-metodiin perustuvan työllistämisen kautta Kuhmon Työvire ry hoitaa Ikolan Pappilan puutarhapalstaa ja ylläpitää Ikolan Pappilan alueella olevaa Lintumetsän polkua. (Alla Kuhmon Green Care-hankkeessa luotu Lintumetsän palvelupolun mallinnus.)

Kesän 2018 toimintaa Green Care -puutarhalla, hoivakoti Honkalinnan istutuksia ja kasvihuone- ja kasvilavakasvatusta