Opinnollistaminen

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa.

Paikko osaamistodistus

Opinnollistamisen avulla työntekijän ammatillinen osaaminen dokumentoidaan osaamistodistukseen, joka on laajennettu työtodistus ja kertoo jatkossa sinulle työtä tehdessä kertyneestä ammatillisesta osaamisestasi hakiessasi töitä. Osaamistodistus voidaan lukea myös hyväksi opinnoissa, mikä lyhentää opiskeluaikaa. Opinnollistamispolkusi voi johtaa myös ammatillisen tutkinnon osan suoritukseen näyttöjen kautta. Kuhmon Työvire ry käyttää osaamistodistusten laadintaan PAIKKO- työkalua, joka on digitaalinen osaamisen tunnistamisen järjestelmä. 

KUHMON TYÖVIRE RY:N TUNNISTETUT OPPIMISYMPÄRISTÖT

Kuhmon Työvire Ry:n Vesitornin kirppikseltä on tunnistettu 3 tutkinnon oppimisympäristöä

Myynti- ja asiakaspalvelu sekä toimisto (Liiketoiminnan pt):
https://www.paikko.fi/raportit/kuhmo-tyovire-oy/

Siistiminen, lajittelu, kiinteistöhoito ja kaveripalvelu (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt): https://www.paikko.fi/oppimisymparisto/kuhmon-tyovire-ry-vesitornin-kirppis/

Vaatteiden ja tekstiilien huolto ja tavaroiden kierrätys (Luonto- ja ympäristöalan pt): https://www.paikko.fi/oppimisymparisto/kuhmon-tyovire-ryn-vesitornin-kirppis/

Siirry sivun alkuun