Green Care

                 

ESR-rahoitteinen Kuhmon Green Care-hanke toimi Kuhmossa vuosina 2015-2018 ja hankkeen päätyttyä siinä kehitettyä green care-toimintametodia käytetään pysyvänä osana Kuhmon Työvire ry:n työllistämistoimintaa. Green care-metodiin perustuvan työllistämisen kautta Kuhmon Työvire ry tulee mm. kesällä 2018 hoitamaan Ikolan Pappilan puutarhapalstaansa ja ylläpitämään Ikolan Pappilan alueella olevaa Lintumetsän polkua. (Alla Kuhmon Green Care-hankkeessa luotu Lintumetsän palvelupolun mallinnus.)

 

Green care-toimintaa tullaan jatkossakin kehittämään osana yhdistyksen toimintaa, yhdistyksen vuosikokouksissa tehtyjen linjausten mukaisesti.